DOPROVODNÉ AKCE  
 

Marcel Duchamp
Doprovodná výstava bienále 2000

Marcel Duchamp (1887 - 1968) byl z jednou z klíčových osobností umění 20. století. Prošel kubismem a futurismem, byl jedním ze zakládajících členů hnutí dada, ale jeho význam tkví zejména v tom, že ve svém díle předjímal myšlenky, které se později staly základem důležitých výtvarných tendencí druhé poloviny našeho století. Duchamp byl duchovním otcem op artu a kinetismu, jeho ready mades souvisí s dnešními instalacemi a jeho způsob chápání umělecké tvorby a její recepce přispěl ke vzniku konceptuálních tendencí. Na bienále se představí menší kolekce jeho prací ze sbírky vídeňského galeristy Julia Hummela, obsahující soubor Duchampových grafik, menší práce na papíře, několik drobných objektů, fotografie, ukázky typografie a grafické úpravy a optické studie. Kolekce bude doplněna i řadou knih a katalogů, souvisejících s Duchampovým dílem.