Osobnosti českého grafického designu
Jaroslav Šváb

24. května 1906 v Hodoníně – 16. května 1999 v Praze

18. 6. – 31. 7. 2002
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18Výstava významného českého malíře, grafika a typografa, tvůrce kulturních plakátů, knižních úprav, nakladatelských značek, poštovních známek a exlibris, loutkáře a publicisty.
Od r. 1910 žil v Táboře, kde si během studií na reálce jeho talentu povšimli Jaroslav Vodrážka
a Karel Štika. Své první dřevoryty tiskl v tábroské tiskárně Petra Franka. 1925–1931 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Jaroslava Bendy knižní úpravu, vazbu a písmo a u prof. Františka Kysely užitou grafiku a kresbu. Spolupracoval s Průmyslovou tiskárnou Methoda Kalába, s Odbornou školou typografickou, s Hudební maticí Umělecké Besedy. V meziválečném období spolupracoval s předními nakladateli jako např. Družstevní práce, Václav Petr, nakl. Kvasnička a Hampl, František Borový, J. Laichter a s redakcí časopisu Typografia. V letech 1938–1948 převzal a vedl grafickou školu Officina Pragensis od prof. Hugo Steinera-Prag, která vychovala mnoho významných žáků (L. Fára, A. Šimotová, V. Bláha st., O. Karlíková).
V letech 1950–1956 vytvářel loutky a divadelní dekorace pro děti. Od konce padesátých let až do konce osmdesátých let spolupracoval na úpravě edičních řad s nakladatelstvími Melantrich, Státní pedagogické nakladatelství, Odeon, Tatran a Obzor a zabýval se krásnou knihou a ilustrací. Významné místo má v jeho díle plakátová tvorba, která je spojena s divadlem, výstavami známkové tvorby a od
60. let s Národní galerií v Praze, pro niž vytvořil znak, úpravy katalogů a řadu výstavních plakátů. Byl členem skupiny Hollar (od r. 1942) a skupiny Bilance Umělecké Besedy (od r. 1958). Získal mnoho cen v národní soutěži Nejkrásnější knihy roku, na výstavách Nejkrásnější knihy světa IBA Lipsko, ceny za známkovou tvorbu a exlibris, nakladatelské ceny a zlatou medaili Světové výstavy v Paříži 1937. Výstava v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně představí výběr stěžejních Švábových děl z oblasti grafického designu z let 1928–1990.