Mezinárodní Bienále grafického designu v Brně, založené roku 1963, je jednou z nejdéle trvajících akcí svého druhu na světě. Bienále můžeme vidět každý sudý rok v Brně, druhém největším městě České republiky. Hlavními pořadateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Moravská galerie v Brně, v jejíchž prostorách se Bienále koná. V rámci akce se pravidelně střídají dvě témata - jedno zahrnuje plakát, koordinovaný vizuální styl a reklamní grafiku, druhé téma se zabývá grafickým designem a písmem v knihách, časopisech, novinách a nových mediích. Brněnského Bienále se účastní řada renomovaných tvůrců, ale je přístupné i mladým začínajícím autorům. Rozhoduje pouze kvalita práce. Obvykle se schází kolem 5000 exponátů od několika set grafiků téměř ze všech kontinentů. Jejich práce hodnotí výběrová porota, všechny přijaté práce jsou vystaveny a mezinárodní porota pak uděluje Velkou cenu, cenu za nejlepší dílo v jednotlivých kategoriích a další ocenění. Hlavní výstavu provází řada přidružených akcí, zejména odborné sympozium, které reflektuje nejdůležitější aktuální problémy v oblasti grafického designu. V rámci jubilejního 20. Bienále Brno 2002 je tradiční sympozium nahrazeno Mezinárodní konferencí Icograda na téma Identita / Integrita, viz: www.brno2002.

K dispozici je celobarevný katalog, v němž je každému vystavujícímu věnována stránka se základními údaji a reprodukcí jeho nejlepšího exponátu. Bienále je přehlídkou toho nejzajímavějšího, co za poslední čtyři roky v oblasti grafického designu vzniklo. Setkávají se zde díla, názory a trendy v grafickém designu ze všech koutů světa a formují se zde směry jeho budoucího vývoje. Akce je schválena organizací ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations).

Pořadatelé
Ministerstvo kultury ČR - www.mkcr.cz
Moravská galerie v Brně - www.moravska-galerie.cz

Spolupořadatelé
Statutární město Brno - www.brno-city.cz
Design centrum ČR
Sdružení Bienále Brno
Unie výtvarných umělců ČR

Předsednictvo organizačního výboru
Jan Rajlich sen. – čestný předseda
Aleš Najbrt – předseda - www.najbrt.cz
Tomáš Machek – místopředseda
Karel Kobosil – místopředseda
Kaliopi Chamonikola – ředitelka Moravské galerie v Brně a Bienále Brno
Marta Sylvestrová – kurátor bienále
Miroslava Pluháčková – organizační tajemnice