Jan Rajlich

Jan Rajlich (nar. 10. 4. 1920), malíř a grafik-designér v Brně, iniciátor Mezinárodního bienále grafického designu v Brně, patří k předním a současně v zahraničí nejznámějším českým grafikům-designérům a to nejen svými organizačními zásluhami o rozvoj grafiky, za které byl již vícekrát vyznamenán vrcholovou organizací grafického designu ICOGRADA (1972, 1983, 1985), ale i pro výsledky své vlastní mnohotvárné umělecké práce. Jeho tvorba zasahuje do většiny oblastí designu vizuálních komunikací, navrhoval znaky a symboly, plakáty a typografická řešení tiskovin, spolupracoval s architekty při výtvarném dotváření budov a veřejných prostranství a ve výstavnickém designu. Ve své volné tvorbě se zprvu věnoval malbě a posléze grafice (serigrafii) a hlavně kolážím.


Především Rajlichovy plakáty jsou ceněny a zařazovány do výstav i veřejných a soukromých sbírek, objevují se na aukcích v renomovaných aukčních síních v Londýně i v New Yorku. Rajlichovo dílo v oboru značek a symbolů bylo vyznamenáno na 1. světovém festivalu logodesignu v Ostende prestižní cenou Euro-Design Award (1994), podporovanou kulturní komisí Evropského společenství. Jeho dílo a jméno se objevuje ve významných odborných časopisech a publikacích. Např. japonská revue IDEA jej zařadila do zvláštního čísla „100 Graphic Designers of the World" (1993). Své heslo má v českých slovnících a encyklopediích a v publikaci „Whoęs Who in Graphic Design" (Benteli Werd Verlag, Curych 1994). Během své profesionální kariéry získal Jan Rajlich přes 40 ocenění, z posledních Masteręs Eye Award z Trnavy 1991, Cenu města Brna (1995) a mezinárodní cenu "Design Prestige" Design centra ČR (1996).

O Rajlichově autoritě v mezinárodních i domácích odborných kruzích svědčí rovněž jeho členství v odborných organizacích, z nichž k nejprestižnějším patří výběrový grafický klub AGI (Alliance Graphique Internationale), který sdružuje kolem tří set tvůrců z celého světa.

V závěru roku 1999 vyšla monografie Rajlichovy grafické tvorby. Úvod napsal profesor univerzity v anglické Coventry Gérard Mermoz, odborné eseje napsali umělečtí historikové Bronislava Gabrielová, Jiří Hlušička a bratislavský grafik a publicista Dušan Junek. Odborné stati jsou doplněny úplnými biografickými i bibliografickými údaji. Takřka 200 barevných reprodukcí představuje průřez Rajlichovým životním dílem počínaje rokem 1948 až po současnost. Vybrané ukázky výrazně dokumentují trvalou koncepčnost Rajlichovy práce a podle prof. Mermoze přesvědčivě prokazují „vytrvalost v uměleckém názoru na roli grafického designu" a jeho ukotvení „ve vysoce individualizované výtvarné praxi, jež kombinuje svobodný experiment s analytickým přístupem k řešení problému.“