Cena kritiky
Yossi Lemel, Izrael
Statut Ceny kritiky

1.
Cena kritiky je výrazem ocenění autora, autorského kolektivu, práce nebo souboru prací vystavených v rámci mezinárodního Bienále grafického designu v Brně. Cenu uděluje organizační výbor výstavy.

2.
Cena kritiky je udělována nezávisle na rozhodnutí mezinárodní poroty bienále nebo jiných porot téže výstavy. Proto je Cena kritiky udělována až na závěr výstavy. Smyslem Ceny kritiky je především morální podpora těch umělců, kteří se představí jako autoři zvláště osobití, nebo kteří vytvářejí nový trend budoucího vývoje grafického designu.

3.
Cena kritiky je pouze jediná a oceněný autor (nebo kolektiv autorů) obdrží diplom.

4.
Jako pomocný orgán pro Cenu kritiky pracuje tříčlenná porota, sestavená z jednoho nezávislého výtvarného kritika a dvou odborných redaktorů, pracujících v oboru užité grafiky.

5.
Při udělení Ceny kritiky vychází organizační výbor z výsledků neanonymního hlasování, jehož se mohou zúčastnit všichni výtvarní kritici a odborní redaktoři, kteří bienále navštíví.
Hlasovat lze i prostřednictvím e-mailu (bienale@moravska-galerie.cz). Organizační výbor zasílá hlasovací lístky vybraným kritikům nebo redaktorům zároveň s pozváním k účasti na výstavě a zveřejní hlasovací lístek na internetových stránkách Bienále Brno (www.bienale-brno.cz). Zájemci si mohou hlasovací lístek vyzvednout také osobně na sekretariátu Bienále Brno nebo na pokladnách výstavních domů.

6.
Zároveň s udělením ceny zveřejní organizační výbor i celkový výsledek hlasování.