Za podpory programu EU Kultura 2000
With the support of the EU Programme Culture 2000

Ve spolupráci s městskou částí Brno-střed a za podpory Velvyslanectví Nizozemského království v Praze / In Cooperation with Brno-Centre City District and with the support of the Royal Netherlands Embassy in Prague

Partneři / Partners

Mediální partneři / Media Partners