Protokol mezinárodní poroty

Organizační výbor 21. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2004 jmenoval mezinárodní porotu ve složení: Ruedi Baur, Švýcarsko/Francie, Peter Biľak, Slovenská republika/Nizozemsko, Irma Boom, Nizozemsko, Julia Hasting, Německo/USA, Keizo Mat­sui, Japonsko, Aleš Najbrt, Česká republika, Stefan Sagmeister, Rakousko/USA, František Štorm, Česká republika. Jednání poroty byl přítomen ředitel Moravské galerie v Brně Marek Pokorný, omluvila se Irma Boom pro pracovní zaneprázdnění. Sedmičlenná mezinárodní porota začala jednat v neděli 13. června 2004 od 9 hodin, předsedou byl zvolen Ruedi Baur a místopředsedkyní Julia Hasting.

Práce poroty skončila v neděli 13. června 2004 večer.

Výběrová porota předložila celkem 280 exponátů z kategorií 1–3 a 7 exponátů z kategorie nových médií od 120 autorů a autorských kolektivů z 26 států. Mezinárodní porota je zhlédla v expozicích umístěných v Uměleckoprůmyslovém muzeu a Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně. Nejpočetnějšími kolekcemi se prezentovala Česká republika (39 autorů a kolektivů), Japonsko (23), a Rakousko (8).

S uvedenými čísly, fakty a vystavenými pracemi se členové poroty podrobně seznámili a na základě posouzení uměleckých i funkčních hodnot děl udělili ceny. Během zevrubného jednání porota konstatovala trvalý zájem širokého okruhu autorů o brněnské bienále a reprezentativní zastoupení světové umělecké produkce na 21. bienále Brno 2004.


Mezinárodní porota

Ruedi Baur

grafik-designér, Paříž, Francie

Peter Biľak

grafik-designér, Haag, Nizozemsko

Irma Boom

grafik-designér, Amsterodam, Nizozemsko

Julia Hasting

grafik-designér, New York, USA

Keizo Matsui

grafik-designér, Osaka, Japonsko

Aleš Najbrt

grafik-designér, Praha, Česká republika

Stefan Sagmeister

grafik-designér, New York, USA

František Štorm

grafik-designér, Praha, Česká republika


Přehled cen Bienále Brno 2004


Fumio Tachibana, Japonsko

Velká cena Bienále Brno 2004Barbieri+Bucher Gestaltung Text Bild; Nicole Barbieri, Markus Bucher, Švýcarsko

Cena ICOGRADAZuzana Baťková, Česká republika

Cena BEDA
Kategorie (I) – Knihy a výstavní katalogy


Gert Wunderlich, Německo

Cena za nejlepší designPetr Babák, Česká republika

Zvláštní cena
Kategorie (II) – Časopisy a noviny

Cena neudělena

Cena za nejlepší designKategorie (III) – Tvorba písma


Johanna Balušíková, Slovenská republika

Cena za nejlepší designCyrus Highsmith, USA

Zvláštní cena
Kategorie (IV) – Nová média


Lichtwitz – Büro für visuelle Kommunikation, Rakousko

Cena za nejlepší design
Zvláštní ceny


Martina Marešová, Česká republika

Cena Ministerstva kultury České republikyDenisa Myšková, Česká republika

Cena Alfonse Muchy za ilustraciLenka Blažejová, Česká republika

Cena primátora města BrnaReza Abedini, Írán

Cena Unie výtvarných umělců České republikyAlan Záruba, Česká republika

Design Prestige – Mezinárodní cena za designAdam Macháček, Česká republika

Cena TypoDesignClub
Cena kritiky


Akihiko Tsukamoto, Japonsko
Zkratky: ICOGRADA – International Council of Graphic Design Associations, BEDA – Bureau of European Designers' Associations